PRAVIDLA SOUTĚŽE: „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“

1. Soutěž organizuje společnost Walachia, s.r.o. se sídlem Fryšták, Na Kontoře 163, 763 16 Fryšták, IČ: 60720344, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 16436 (dále jen „Walachia, s.r.o.“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží společnosti Walachia, s.r.o. 2. Soutěž trvá od 20.03.2017 do 31.05.2017 (11:59 hodin). Soutěží se o 3 výhry. 1. Stavebnice z naší nabídky na https://www.walachia.com/cs/objednavka/ v hodnotě 1500 Kč. 2. Stavebnice z naší nabídky na https://www.walachia.com/cs/objednavka/ v hodnotě 1000 Kč. 3. Stavebnice z naší nabídky na https://www.walachia.com/cs/objednavka/ v hodnotě 500 Kč. Výherci budou zveřejněni 01.06.2017 ve 14:00 hodin na Facebookové stránce WALACHIA WOODEN TOYS. 3. Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku, musí na něm tedy mít profil, a musí být fanouškem stránky WALACHIA WOODEN TOYS. 4. Soutěž je založena na zaslání fotografie nebo videa (dále jen „soutěžní příspěvek“) soukromou poštou přímo na facebookovou stránku WALACHIA WOODEN TOYS nebo e-mailem na walachia@walachia.com s vyfoceným zajímavým soutěžním příspěvkem při skládání nebo slepování našich stavebnic. Správce facebookové stránky walachia@walachia.com zveřejní soutěžní příspěvek v albu „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“. Zasláním soutěžního příspěvku se uživatel stává soutěžícím a dává souhlas s následným použitím soutěžního příspěvku k marketingovým účelům pouze společnosti Walachia, s.r.o. 5. Soutěžní příspěvek musí být vždy ve vlastnictví osoby, která ji zveřejňuje a ta musí být zároveň autorem soutěžního příspěvku. Je zakázáno používat fotografie nebo videa volně stáhnutelné z internetu. 6. Ze soutěžních příspěvků budou za výherní zvoleny ty, které získají na Facebooku nejvíce „likes“. Pro sbírání „likes“ je dovoleno soutěžní příspěvek sdílet a vybízet k jejímu „lajkování“ vlastní přátele na Facebooku. Počítají se ty „lajky“, které jsou PŘÍMO u soutěžního příspěvku v albu „KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ“ na stránce WALACHIA WOODEN TOYS. 7. Budou-li na 1., 2. nebo 3. místě soutěžící se stejným počtem lajků dne 31.5.2017 ve 12:00, výhercem se stává ten, jehož soutěžní příspěvek byla zařazen do soutěže dříve. 8. Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená výše. 9. Výherce bude o výhře vyrozuměn do soukromé zprávy na svém Facebookovém profilu a po získání jeho kontaktních údajů a výběru stavebnice mu bude výhra zaslána na konkrétní adresu. 10. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. 11. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. 12. Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. 13. Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti Walachia, s.r.o. souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže po dobu trvání Soutěže a po dobu přiměřenou po jejím skončení, nejpozději však do konce třetího měsíce po skončení Soutěže. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Walachia, s.r.o. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena. 14. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na svém firemním facebookovém profilu WALACHIA WOODEN TOYS. 15. Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu. 16. Soutěž organizuje společnost Walachia, s.r.o. z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com