Certifikáty

Společnost klade velký důraz na kvalitu výroby a soulad se standardy bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Všechny výrobky uváděné na trh jsou testovány a sledovány nezávislými laboratořemi a splňují veškeré požadavky platných předpisů, včetně norem hračky.

Všechny stavebnice mají certifikát CE.